Mimarların buluştuğu adres...

Yazılarımız | Mimarlar | Forum | Sözlük
[ Geri ] [ Toplam 34 kişi ]

Sarkis Balyan


1835 - 1899

Sarkis Balyan, Osmanlı döneminde yaşamış Ermeni Balyan mimarlar ailesinden bir mimardır. Yine bir mimar olan Garabet Amira Balyan'ın oğludur. 1843 yılında ağabeyi Nigoğos Balyan'la birlikte Paris'e gitti. Collège Sainte-Barbe de Paris'i bitirdi. Ecole des Beaux Arts'dan mezun oldu. İstanbul'a döndükten sonra babası ve ağabeyiyle birlikte çalıştı. Babası ve ağabeyi öldükten sonra kardeşi Hagop Balyan'la çalışmaya devam etti. Osmanlı padişahı II. Abdülhamid döneminde Avrupa'ya sürgüne gönderildi. Sürgünden ancak 15 yıl sonra gelebildi.

Balyan Ailesi 18. ve 19. yüzyıllarda hassâ mimarı olarak Osmanlı padişahları ve hanedânı tarafından yaptırılan birçok mimarî esere imza atan ve birçok mimar yetiştiren Ermeni bir ailedir. Tarihçi İlber Ortaylı bu ailenin her ne kadar Kayserili olduğu bilinse de aslen Maraş kökenli olduklarını iddia eder.

Osmanlı tarihinde Balyan Ailesi'nden ilk “hassâ mimarı” yani saray mimarı Kirkor "Amira" Balyan’dır. (1764-1831) “Amira” sıfatı, Ermeni cemaatinden memûriyette yüksek makamlara erişmiş kişilere bahşedilen bir ünvândır.

Kirkor ve kardeşi Senekerim Balyan, Balyanlar'ın ilk kuşağıdır. İkinci kuşak Balyanlar'ın en önemlisi, Kirkor’un oğlu Garabet Balyan (1800-1866)

II. Mahmud ve Abdülmecid Han devirlerinde, yâni Tanzimat döneminde hizmet verdi. Üçüncü nesil Balyanlar arasında öne çıkan isim ise Sultan Abdülhamid tarafından “sermimar-ı devlet” ünvânı verilen Sarkis Balyan’dı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde inşâ edilen saray, cami, köşk, kışla, hastahane ve sâir âbidevî eserlerin birçoğu, bu aileye mensup mimarlar tarafından tasarlandı ve inşâ edildi. Balyan Ailesi ve mimarî eserlerine dâir, Osmanlı mimarisi'nin özünden kopuşuna yol açtığı yönünde eleştiriler de getirilmiştir.

Balyanlar, Osmanlı'nın klasik dönem mimarî üslûbu ile Batı ve Türk mimarlık sanatının unsurlarını harmanlayarak "Türk Barok mimarîsi" denilen eklektik bir üslup yaratmışlardır.

Balyan Ailesi'nin Bağlarbaşı Surp Haç Ermeni Mezarlığı'ndaki aile mezarlığı, 2016 yılında yeniden inşâ edildi ve anıt mezar 1 Ekim 2016 tarihinde açıldı. Anıt mezarın tasarımını yapan mimar Tavit Aynalı, bu eserde Garabed Amira Balyan tarafından inşâ edilen Beşiktaş Surp Asdvadzadzin Kilisesi'nin sunak bölümünden "alıntı" yaptığını belirtti.

Kaynak:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Balyan_ailesi

Buradan mimarlarımız hakkında yorum yapabilirsiniz...Hoşgeldiniz...

Üye Girişi
Yukarı | İrtibat | Koşullar | Gizlilik