Mimarların buluştuğu adres...

Yazılarımız | Mimarlar | Forum | Sözlük
[ Geri ] [ Toplam 34 kişi ]

Le Corbusier olarak tanınan Charles-Edouard Jeanneret


6 Ekim 1887, İsviçre - 27 Ağustos 1965

“Çizmeyi konuşmaya tercih ederim. Çizim hızlıdır ve yalanlar için daha az yer bırakır” – Le Corbusier

Le Corbusier olarak bilinen Charles-Edouard Jeanneret sadece mimar değil, aynı zamanda şehir plancısı, ressam, heykeltıraş, yazar ve mobilya tasarımcısıdır. Bu yazımızda hayatı, kariyeri, mimari eserleri, mobilya tasarımları, kitapları ve 5 ilkesi gibi başlıklarla tanıttığımız Le Corbusier için ‘kimdir?’ yerine, ‘kimlerdir?’ diye sormak daha manidar olacaktır.

Le Corbusier, olarak bilinen Charles-Edouard Jeanneret 6 Ekim 1887’de İsviçre’de doğdu. İsviçre’de uzun süre yaşadıktan sonra 1917’de Paris’e taşındı ve Le Corbusier takma adını kullanmaya başladı. Mimarisinde ağırlıklı olarak çelik ve betonarme kullanmış ve temel geometrik formlarla çalışmıştır. Yapılarında, kalabalık şehirlerde yaşayan insanlar için daha iyi yaşam koşulları sunan tasarımlar aramıştır.

Le Corbusier, İsviçre’de yaşadığı kasabanın tanınmış saat ustası olan Edouard Jeanneret’in ve müzisyen-piyano öğretmeni olan Madam Jeannerct-Perrct’in oğludur. Ailesinin inancı, sanata olan sevgisi ve 12. yüzyılın Albigens Savaşları sırasında atalarının sığındığı Jura dağları, yaratıcılığına katkı sağlayan temel etkenlerdir.

13 yaşındayken ilkokuldan ayrılıp, La Chaux-de-Fonds’da Sanat Dekorlarına katılıp, babasının izinden yürümeye başlamış, yüz süsleme ve gravür sanatlarını burada öğrenmiştir. Le Corbusier’in öğretmeni olan L’Eplattenier’den sanat tarihini, çizimi ve art nouveau’nun doğa estetiğini öğrenmiştir. Çizim ve tarih üzerine dersler alan Charles, saat işleme zanaatından vazgeçerek hayatına sanat ve dekorasyon üzerinde devam etmeye başlar ve ressam olmaya karar verir. L’Eplattenier öğrencisinin mimarlık hakkında da bir şeyler öğrenmek istediğini anlayınca onu, öğrenmesi için bölgesel çalışmalar yapan bir komisyona sokmaya başlar.


“Mimarlık, Işık altında bir araya getirilen kütlelerin, ustalıklı, doğru ve görkemli oyunudur.” – Le Corbusier

1907’de (20 yaşındayken) ilk evini tasarladıktan sonra Le Corbusier, İtalya, Viyana, Münih ve Paris de dahil olmak üzere orta Avrupa ve Akdeniz’de birçok şehri ziyaret ederek mimari açıdan gelişimini sağlayacak geziler yapar. Bu seyahatlerinde ise çeşitli mimarlara çıraklık eder. Yapısal Rasyonalist Auguste Perret ve Peter Behrens ile de 1910-1911 yılları arasında çalışmıştır. Yapmış olduğu bu seyahatler ile mesleki kariyerine başlamış olur.

Yaptığı seyahatler eğitiminde büyük rol oynamış ve bu sayede üç büyük mimari keşif yapmıştır. Büyük kolektif alanlar ile kişiye özel, bireysel olarak bölümlendirilmiş alanlar arasındaki zıtlığı, Rönesans mimarisinde ki klasik oranları, geometrik formların ve peyzajın bir mimari araç olarak kullanılmasına çeşitli yerlerde tanıklık etmiş ve ne kadar önemli olduğunu anlamıştır. Kolektif ve kişisel alanlardaki zıtlıklar, Le Corbusier’in konut yapıları üzerindeki vizyonuna temel oluşturmuştur.

Yaptığı seyahatlerin ardından 1912’de La Chaux-de-Fonds’a geri döner ve L’Eplattenier ile birlikte kendi mimari uygulamasını yapmaya başlar. Bir dizi villayı tasarlar ve betonarmenin yapısal bir çerçeve olarak kullanımına ilişkin teorisini modern bir teknik haline getirir.


Destek direkleri ile zemin katta oluşturulmuş yarı kamusal açık alan. / Weissenhof Evi – 1927, Le Corbusier.

Le Corbusier, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra kentlerin yeniden inşa edilmesine yardımcı olacak bu konseptlerden uyarlanmış, uygun fiyatlı, prefabrik konutları tasarlamaya başlar. Önerilen konutun kat planları; dışa ve içe açılan duvarları her zamanki yapısal kısıtlamalardan kurtararak, destek direkleriyle açık alanlar oluşturur. Bu tasarım sistemi Le Corbusier mimarisinin belkemiği olarak bilinmektedir.

1917’de Paris’e taşınır ve orada hükümet sözleşmeleri altındaki beton yapılar üzerine mimar olarak çalışmaya başlar. Bununla birlikte, zamanın çoğunu, daha etkili ve o zamanlarda daha karlı olan resim disiplini ile geçirir. Le Corbusier 1918’de onu ressamlığa teşvik eden Kübist ressam Amédée Ozenfant’la tanışır ve sanatsal form olan kübizmi reddettiği bir döneme girer ve daha irrasyonel, romantik bir akım arayışına başlar.

Bu düşüncelerle birlikte, anti-kübizm manifestosu olan Après le Kübizm ( Kübizm sonrası ) kitabını yayınlayarak saflık olarak adlandırılan yeni bir sanatsal akıma öncülük eder. 1920 yılında, Paul Dermée ile birlikte L’Esprit Nouveau (Yeni Ruh ) dergisini yayınlamaya başlar. Kişinin kendini yeniden icat edebileceğine inan Charles-Edouard Jeanneret bu dergi ile birlikte takma adı olan Le Corbusier’i kullanmaya başlamıştır. Sanatsal açıdan kendisini temsil edebilecek bir isim benimsetmek isteyen Le Corbusier, ressam ve mimari olarak yaptığı çalışmalardan birbirini ayıran bir kişi ortaya çıkarmak istemiştir. Dergide Le Corbusier’in işlevsellik tarzını savunan, geçmişteki sanatsal ve mimari hareketleri eleştiren makaleler yayınlanmıştır. 1923 yılında L’Esprit Nouveau dergisinde yayımlanan yazıları toplanarak Vers Une Architecture ( Yeni Bir Mimariye Doğru) kitabı yayınlanır. Bu kitap İngilizce’ye çevrildiğinde büyük yankı uyandırmıştır. Ardından Almanya’da modern mimariye ilişkin birçok sergi düzenlenmiştir.

“Çatılar yıldızlarla flört etmekten başka bir işe yaramamaktadır.” – Le Corbusier

Le Corbusier makalelerinde sanayinin taleplerini, dolayısıyla işlevsellik ve kuşaklar boyunca tanımlanan mimari formun sürekli endişelerini tatmin edecek yeni bir mimari önermiştir. Önerileri, ilk şehir planını, Çağdaş Kenti ve yaşam boyunca mimarisinin çoğunun temelini oluşturan iki konut türünü içermektedir: Maison Monol ve daha ünlüsü de “Yaşam Makinesi” olarak da anılan Maison Citrohan.

Masion Citrohan – 1920, Le Corbusier.


Otomobillerin montaj hattı imalatı kavramını taklit ederek prefabrik evleri öngörmüş ve Maison Citrohan’ı tasarlamıştır. Bu ev; teras, evi destekleyen ve yukarıda tutan direkler, süslemesiz cephe ve maksimum doğal ışık için şeritler halinde yatay pençelerden oluşmaktadır. Ev, açık oturma alanı ile hücre benzeri yatak odaları arasındaki tipik mekânsal kontrastı içermektedir.

1925-1926’da Le Corbusier’in toplumsal idealleri ve yapısal tasarım teorileri gerçeğe taşınmıştır. Bordeax yapılarındaki Pessac’da, Citrohan tarzında 40 hanelik bir işçi köyü tasarlanmıştır. Ne yazık ki seçilen renkler ve oluşturulan tasarım kamuoyu tarafından düşmanca karşılanır ve altı yıl boyunca binalarda kimse yaşamaz.

1928’de modern mimarinin ilkelerini biçimlendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla çoğunlukla Avrupalı ​​mimarların oluşturduğu Uluslararası Modern Mimarlık Kongrelerinin kurulmasına yardım eder. Üyeler arasında birçok ünlü mimarda yer almaktadır. Le Corbusier, kuruluşun dağılmasından dört yıl önce 1955’te örgütten ayrılmış olsa da, grubun erken tarihinin büyük bölümünde etkili bir üye olarak yer almaktadır.


Tsentrosoyuz Binası, Rusya – 1933

Hizmetlerinin uluslararası düzeyde talep görmesi sebebiyle yeniden seyahat etmeye başlar. 1929’da Güney Amerika’da; Brezilya, Arjantin ve Uruguay’da alanına yönelik dersler verir. Seyahatleri sırasında Sovyetler Birliği’ni ziyaret etmiş ve SSCB’deki tek yapıtı haline gelecek olan Moskova’daki Tsentrosoyuz (1933) hükümet binası için sözleşme imzalamış, aynı zamanda Sovyet kent planlama projelerine danışman olarak da görev yapmaya başlamıştır.

1930’larda şehircilik teorilerini yeniden şekillendirmeye başlayan Le Corbusier, 1935’te La Ville Radieuse (Radiant Kent) adlı eserini çıkarır. Çağdaş Kent ve Radiyant Kent arasındaki en büyük fark ise sınıf ayrımını terk etmesi, yani ailelerin ekonomik durumlarına göre değil, konutları aile büyüklüklerine göre oranlamasıdır. Temel amacı ise dikey yoğunluğu arttırarak, toplumun sosyalleşmesi için daha fazla yüzey alanı sağlamaktır.

1935’te Le Corbusier, Rio de Janeiro’da yeni Eğitim ve Sağlık Bakanlığı binasını tasarlayan bir mimar ekibi ile birlikte hayranı olan Lúcio Costa’nın talebi üzerine Brezilya’ya geri döner. Bu çalışma esnasında Rio de Janeiro ve diğer Güney Amerika şehirleri için yeni, fantastik kentsel planlar geliştirir. Tasarımında yer alan kıvrımlı bir şekilde ilerleyen mega beton yapılar aynı zamanda bir otoban olarak kullanılacaktır. Maliyetten veya mühendisliğin yetersiz kalmasından dolayı bu ütopik kent planı, eskizler ve fikirler olarak tarihte kalmış uygulamaya geçilememiştir.


Radiant City, Le Corbusier

Avrupa’yı etkisi altına almış olan 1930’lardaki Dünya Ekonomik Bunalımından yararlanmak isteyen Le Corbusier oluşturduğu kent planlama tasarımları hakkında yayın yapmaya devam ederek, kent planlarının resmi otoriteler tarafından benimseneceğini düşünür.

Her ne kadar kapitalizm hayranı olsa da Sovyetler birliğinde çalıştığı dönemlerde sosyalist rejimin kendi planlama düşüncelerine daha yakın olduğunu hisseder. Sovyetler Birliği’nde Sosyalist Gerçekçiliğin benimsenmesiyle 1930’ların başında Stalin’in lehine düşen Le Corbusier, Faşizme doğru sürüklenmeye başlar.

1934’te Mussolini’den gelen daveti kabul ederek Roma’da ders vermek için yola koyulur. 1942’de ise tasarımlarının hayata geçirilmemesi ile hayal kırıklığına uğrayarak Roma ile işbirliğini bitirir.


Unite d’Habitation – (1947-1952) Le Corbusier

İkinci Dünya Savaşı’nın ikinci bölümünde, yazmayı ve teoriler hakkında düşünmeyi bırakıp, altın orana dayalı olarak ölçeklendirilmiş insan figürü olan Modulor’ü ortaya çıkarmıştır. 1945’ten sonra ki tüm projeleri bu orantı sistemine dayanacaktır.

Savaş sonrası Le Corbusier, Fransa hükümetinin kendisine yeniden yapılandırmaya ilişkin görevler vereceğini umut eder. Yeniden yapılandırma planları birçok açıdan Radiant Kent’in yaygınlaşması için önem arz etse de, Fransız hükümetinden böyle bir teklif gelmemiştir.

New York’ta yeni bir merkez oluşturmak için görevlendirilen bir ekibe katılan Le Corbusier, planlama sürecinin kontrolünü ele geçirmeye ve kendi planının ünlü mimar Oscar Niemeyer tarafından uygulanması için çalışmalar yapar. Bu görüşmeler sırasında Le Corbusier ABD’ye ilk ziyaretini gerçekleştirmiş olur. Gökdelenlerin uzun süredir sıkı bir hayranı olarak, Amerika’da ki gökdelenlerin Avrupa’dakilere göre küçük oldukları görür. Bunun üzerine gelir gelmez bazı önerilerde bulunur.


Maisons Jaoul Konutu – Le Corbusier

Bu sırada Marsilya’da Le Corbusierin, Unite d’Habitation adlı konut projesi kabul edilmiş ve uygulanmıştır. Bu konut projesinin 1930’ların sonlarında mükemmel şehir planlarının bel direği olacağını uman Le Corbusier, tasarımı asla büyük bir kentsel yenileme, geliştirme sürecinin parçası olmamıştır. Ama Unite d’Habitation Amerika’nın temel konut sorunu için bir ilham kaynağı olmuştur.

Unite d’Habitation Marsilya’da inşa edilen ilk toplu ve çok amaçlı konut projesidir. Unite’in beğenilmesinin nedeni ise sakinlerini kamusal alanlarla binanın içerisinde birbirleriyle buluşturarak sosyal bir toplum oluşturmasıdır. Bu yapıların içerisinde bakkal, berber, çamaşırhane, spor salonu, terasta bir kafe ve hatta ilkokul ve otel bile bulunabiliyordu.

Le Corbusier’in brüt beton ile olan ilişkisi takdire şayandı. Betonu sert bir estetik olarak kullanması ileride Brütalizm denilen bir mimarı akımı da doğuracaktı ama kariyerinin sonlarına doğru betonu bazı doğal bileşenler ile birleştirdi. 1953’te yaptığı Maisons Jaoul konutu; beton, taş ve Le Corbusier’in birlikteliğinin en rahat görünen ürünüdür.


Notre Dame du Haut – Ronchamp (1950-1955) Le Corbusier

Bu kaba estetik, Le Corbusier’in en bilindik eserlerinin temelini oluşturmuştur. Örneğin Fransa, Ronchamp yakınlarındaki Notre Dam edu Haut kilisesi. 1955’te biten bu kilese, eğimli duvarları ve kavisli çatı kıvrımları, bir geminin yelkenlerine veya rahibenin kıyafetine benzetilmiştir. Ateist olmasına rağmen mimarinin manevi etkilerini uzun zamandır bilmekteydi. Mimariye Doğru kitabında şöyle bir söz geçer: ”Taş, ahşap ve beton kullanarak evler ve şatolar yapabilirsiniz. Bu inşaattır. Beceri iş başındadır. Ama eğer aniden kalbime dokunuyorsa, bana iyi hissettiriyorsa, mutlu olup bana çok güzel dedirtebiliyorsa, bu mimarlıktır. Sanat iş başındadır.” Hayatının son on beş yılında Sainte Marie de la Tourette ve Firminy Vert gibi dini ibadethaneler yapmıştır.

Asistanı Iannis Xenakis ile beraber 1958’de Brüksel Dünya Fuarı için yenilikçi bir beton kullanım olan Philips Pavilyonu’yu tasarlarlar. Tasarımda kesişen çelik direkler üstüne bir örtü gibi serilen prefabrik beton panelleri konulmuştur. Sağlamlığına rağmen ortaya çadıra benzer bir görünüm çıkar.

1951 yılında Hindistan’ın başkenti Chandigarh’ın kentsel tasarım komisyonuna layık görülür. Le Corbusier bu işi son 30 yıldır batıda uygulayamadığı kentsel şemalarını uygulayabilmek için bir anahtar olarak görüyordu. 10 yıl boyunca sıkı çalışmasının yanı sıra, yeni nesil Hintli mimarlarda yetiştiriyordu.

27 Ağustos 1965’te ani bir kalp krizi ile vefat etmiştir. Le corbusier 60 yıllık kariyerinde, Güney Amerika’dan Hindistan’a kadar şehirlere şekil veren bir mimar ve şehir plancısı olmayı başarmıştır. Farklı ülkelerde toplamda 75 bina inşa etmiştir ve 400’ü aşkın mimari projede çalışmıştır. Fikirlerini neredeyse 40 kitap ve yüzlerce basılı dergi ve deneme yoluyla yaymıştır.


Philips Pavilyonu

Mimarlık tarihçisi Kenneth Frampton, Le Corbusier için “yeni makine çağındaki teknolojilerin ve değerlerin şiirsel ve çoğunlukla kışkırtıcı yorumcusu.” der ve 20. Yüzyılın en etkili mimarları arasında gösterir. Le Corbusier’in birçok fikri, toplum kontrolü ve düzen arzusunu yansıttığı için fazla ütopik kaçmaktaydı ve hiçbir zaman pratikleştirilemediler. Ama mimar, şehir plancısı, ressam, endüstriyel tasarımcı, yazar ve amatör fotoğrafçı olan Le Corbusier, bu fikirleri ve ürettiği tasarımlar sayesinde modern toplumun şekillendirilmesinde yardımcı olan alışılmamış fikirler ortaya koyan, geleceği değiştirebilen bir mimardır.

Le Corbusier 5 İlkesi

1. Pilotis: Bina kütlesini zeminden yükselterek yeşil alanların sürekliliğinin sağlanması
2. Serbest Plan: Planlama sisteminin; mekanı bölen kolonlardan bağımsız tasarlanabilmesi
3. Serbest Cephe: Cephe duvarlarının bağımsız tasarlanabilmesi
4. Pencere: Yatay ve uzun bant şeklinde pencereler yapılarak iç mekana daha fazla ışık girmesinin sağlanması
5. Çatı bahçesi: Çatıların düz yapılarak çatı bahçelerinin oluşturulması

Le Corbusier Mimari Eserleri – Yapıları

Le Corbusier Kitapları

1918: Après le cubisme(After Cubism), Amédée Ozenfant
1923: Vers une architecture(Bir Mimarlığa Doğru)
1925: Urbanisme(Şehircilik)
1925: La Peinture moderne(Modern Painting), with Amédée Ozenfant
1925: L’Art décoratif d’aujourd’hui(The Decorative Arts of Today)
1931: Premier clavier de couleurs(First Color Keyboard)
1935: Aircraft
1935: La Ville radieuse(The Radiant City)
1942: Charte d’Athènes(Atina Anlaşması)
1943: Entretien avec les étudiants des écoles d’architecture(Mimarlık Öğrencileri ile Söyleşi)
1945: Les Trois établissements Humains(The Three Human Establishments)
1948: Le Modulor(Modulor)
1953: Le Poeme de l’Angle Droit(The Poem of the Right Angle)
1955: Le Modulor 2(Modulor 2)
1959: Deuxième clavier de couleurs(Second Colour Keyboard)1966: Le Voyage d’Orient(The Voyage to the East)


Kaynak:
http://sbpturkiye.com/le-corbusier-kimdir-eserleri.html

Buradan mimarlarımız hakkında yorum yapabilirsiniz...Hoşgeldiniz...

Üye Girişi
Yukarı | İrtibat | Koşullar | Gizlilik